Møte for aksjeeierne i Selbuskogen skisenter 27. februar