Parkering

Parkering

NYE PRISER FOR PARKERING SELBUSKOGEN SKISENTER HØSTEN 2017
Nye priser er som følger:
Dagparkering vinter: kr 90 pr dag
Dagparkering sommer: kr 40 pr dag
Sesong vinter: kr 1000
Sesong sommer: kr 300
Engangsgebyr sesongkort: kr 250 (for nye kunder)

Parkeringsavgift kan på nedre parkering betales til Vipps nr 90323 kr 90 pr dag.

Vintersesong er fra 1.november t.o.m. 30.04.Sommersesong er f.o.m. 1.5. til 1.11. Ved skirenn der parkeringsinntektene deles mellom arrangør og Selbuskogen Skisenter, er satsen på kr 75 pr bil.

NYTT BETALINGSSYSTEM PÅ ØVRE PARKERINGSPLASS OG ELVERVOLLVEGEN
Fra og med skisesongen 2015/2016 innføres bom og kortbasert betalingssystem på øvre parkeringsplass. Dagparkering kan betales med bank-kort, Visa eller Master-/Eurocard.
Bom hever seg automatisk ved innkjøring. Betaling skjer i kortautomat ved utkjøring.
På nedre parkeringsplass må en betale med VIPPS eller kontanter.

SESONGKORT BESTILLES PÅ MAIL
Sesongkort bestilles ved å sende e-mail med navn og adresse til Bersvein Flakne ( b-flakne@outlook.com).
Sesongkort tilsendes deretter i posten. Ved første utkjøring legges sesongkortet inntil svart enhet til venstre for kodetastatur og betales med bank-kort, Visa eller Master-/Eurocard. Detaljert brukerveiledning finnes i egen PDF-fil nedenfor.
Sesongkort kan også ordnes på Selbuskogen Skisenter et par kvelder etter den første snøen. Tidspunkt varsles på www.selbuskogen.no.
Første gangs betaling vil være kr 1250 (sesong vinter kr 1000 + engangsgebyr sesongkort kr 250). Senere benyttes sesongkortet ved utkjøring.
Sesongkortet kan fornyes både sommer og vinter i betalingsautomaten. Mistes eller ødelegges sesongkortet, vil det påløpe nytt engangsgebyr kr 250 for å få erstatningskort.
Dersom sesongkortinnehavere benytter nedre parkeringsplass, legges sesongkortet synlig på dash-bordet.

DUGNADSFOLK PARKERER GRATIS PÅ DUGNADSDAGER
Det arrangeres egne opplegg i forbindelse med dugnader slik at dugnadsfolket slipper å betale på dugnadsdager.

GRUNNEIERE OG HYTTEEIERE
Alle registrerte grunneiere, hytteeiere og andre bruks-berettige har fått utdelt sesongkort og egen brukerveiledning. Ved endring eller andre spørsmål, ta kontakt med Per Røsseth tlf 952 52 313.

NYE PRISER FOR PARKERING SELBUSKOGEN SKISENTER HØSTEN 2017
Nye priser er som følger:
Dagparkering vinter: kr 90 pr dag
Dagparkering sommer: kr 40 pr dag
Sesong vinter: kr 1000
Sesong sommer: kr 300
Engangsgebyr sesongkort: kr 250 (for nye kunder)

Vintersesong er fra snøen kommer t.o.m. 30.04.Sommersesong er f.o.m. 1.5. til snøen kommer). Ved skirenn der parkeringsinntektene deles mellom arrangør og Selbuskogen Skisenter, er satsen på kr 75 pr bil.

NYTT BETALINGSSYSTEM PÅ ØVRE PARKERINGSPLASS OG ELVERVOLLVEGEN
Fra og med skisesongen 2015/2016 innføres bom og kortbasert betalingssystem på øvre parkeringsplass. Dagparkering kan betales med bank-kort, Visa eller Master-/Eurocard.
Bom hever seg automatisk ved innkjøring. Betaling skjer i kortautomat ved utkjøring.
På nedre parkeringsplass må en betale med VIPPS eller kontanter.

SESONGKORT BESTILLES PÅ MAIL
Sesongkort bestilles ved å sende e-mail med navn og adresse til Bersvein Flakne ( b-flakne@outlook.com).
Sesongkort tilsendes deretter i posten. Ved første utkjøring legges sesongkortet inntil svart enhet til venstre for kodetastatur og betales med bank-kort, Visa eller Master-/Eurocard. Detaljert brukerveiledning finnes i egen PDF-fil nedenfor.
Sesongkort kan også ordnes på Selbuskogen Skisenter et par kvelder etter den første snøen. Tidspunkt varsles på www.selbuskogen.no.
Første gangs betaling vil være kr 1250 (sesong vinter kr 1000 + engangsgebyr sesongkort kr 250). Senere benyttes sesongkortet ved utkjøring.
Sesongkortet kan fornyes både sommer og vinter i betalingsautomaten. Mistes eller ødelegges sesongkortet, vil det påløpe nytt engangsgebyr kr 250 for å få erstatningskort.
Dersom sesongkortinnehavere benytter nedre parkeringsplass, legges sesongkortet synlig på dash-bordet.

DUGNADSFOLK PARKERER GRATIS PÅ DUGNADSDAGER
Det arrangeres egne opplegg i forbindelse med dugnader slik at dugnadsfolket slipper å betale på dugnadsdager.

GRUNNEIERE OG HYTTEEIERE
Alle registrerte grunneiere, hytteeiere og andre bruks-berettige har fått utdelt sesongkort og egen brukerveiledning. Ved endring eller andre spørsmål, ta kontakt med Per Røsseth 95252313.