Styret

Styret

STYRELEDER
Kjell Fosse (kjelf@online.no)

NESTLEDER
Karin Galaaen

STYREMEDLEMMER
Stein Fremo
Kyrre Kraft
Inga Balstad
Torbjørn Engan

VARAMEDLEMMER
Steinar Einvik
Bård Kjesbu