Skiforeninga Selbuskogen

Skiforeninga Selbuskogen er en frivillig organisasjon som har som formål å tilby oppkjørte turløyper i turområdene mellom Høgda på Ytre Selbustrand, Ytteråsen og Holmene/Vekta.  post.ssf@neanett.no

Styret består av Karin Galaaen (leder), Ole Rønning, Finn Reitan, Ann Kristin Hoås, Egil Kjølsø og Helge Eide. Varamedlemmer er Kjell Kulsethås, Jarle Fuglem og Ivar Arne Øverbø.   Medlemskontingenten er på kr 300,- for enkeltmedlemmer og kr 500,- for familier. Det er selvsagt hyggelig dersom noen vil bidra med en høyere sum. Bruk gjerne VIPPS 86544. Ved innbetaling til kontonummer 4285 15 28606, oppgi gjerne e-postadresse i tillegg til postadresse. Skiforeninga sammen med Selbustrand Skispor yter viktige bidrag til merking og kjøring løypene som vises på kartet i fila nedenfor.

 

SKIFORENINGA SELBUSKOGEN
Til medlemmer og dere som støtter vårt arbeid for skiløypene
Årsmøtet:
Årsmøtet som var berammet til tirsdag 31.03.2020 er utsatt på ubestemt tid, som det meste av alle sammenkomster i disse tider. (annonsert)
Dette kommer vi tilbake til når det lempes på smitteværntiltakene.
Medlemskontingent og frivillig løypeavgift, Vipps: 86544 eller konto: 4285.15.28606
Preparering av turløyper er det som opptar oss mest og det vi jobber for å holde vedlike og opprettholde slik at alle som er glade i å gå skiturer
skal ha et best mulig løypenett å benytte. Hittil har vi greid det ved å søke om midler der vi har sett det er mulig, samt bruke det dere betaler i kontingent
og frivillig løypeavgift hvert år. Det er et godt bidrag fra dere men vi ser at potensialet er mye større. Dere som betaler skal ha stor takk og vi håper at vi kan
få langt flere av brukerne til å betale. Der kan dere hjelpe oss og formidle budskapet i deres omgangskrets.
Det er mange mil med løyper og kostnaden med løypekjøringa er stor, og på sikt er det ikke sikkert vi makter å finansiere dette om ikke frivillig avgift blir betydelig større.
Nå i disse «koronatider» er løypene et stort aktivum og bidrar til at barn, unge og voksne kan dekket behovet for fysisk aktivitet samtidig som de gjør noe sammen.
Utfarten viser også at dette er en populær aktivitet og på godværsdager er det en velsignelse å få nyte dagen i flotte skispor.
Medlemskontingent kr. 300,- / år (enkeltmedlem), Familiekontigent kr. 500,-. Frivillig løypeavgift ligger i ordet, du bestemmer beløpet selv.
Vi håper dere vil støtte vårt arbeid med skispor slik at det kan bestå som idag. På forhånd takk, (og takk til dere som alt har betalt.)
For Skiforeninga Selbuskogen
Helge Eide,