Skiforeninga Selbuskogen

Skiforeninga Selbuskogen er en frivillig organisasjon som har som formål å tilby oppkjørte turløyper i turområdene mellom Høgda på Ytre Selbustrand, Ytteråsen og Holmene/Vekta.  post.ssf@neanett.no

Styret består av Karin Galaaen (leder), Ole Rønning, Ann Kristin Hoås, Egil Kjølsø, Jan Dag Aaen og Helge Eide. Varamedlemmer er Olav Jarle Hoås, Kjell Kulsethås og Heidi Kulseth   Medlemskontingenten er på kr 300,- for enkeltmedlemmer og kr 500,- for familier. Det er selvsagt hyggelig dersom noen vil bidra med en høyere sum. Bruk gjerne VIPPS 86544. Ved innbetaling til kontonummer 4285 15 28606, oppgi gjerne e-postadresse i tillegg til postadresse. Skiforeninga sammen med Selbustrand Skispor yter viktige bidrag til merking og kjøring løypene som vises på kartet i fila nedenfor.

 

SKIFORENINGA SELBUSKOGEN
Til medlemmer og dere som støtter vårt arbeid for skiløypene
Medlemskontingent og frivillig løypeavgift, Vipps: 86544 eller konto: 4285.15.28606
Preparering av turløyper er det som opptar oss mest og det vi jobber for å holde vedlike og opprettholde slik at alle som er glade i å gå skiturer
skal ha et best mulig løypenett å benytte. Hittil har vi greid det ved å søke om midler der vi har sett det er mulig, samt bruke det dere betaler i kontingent
og frivillig løypeavgift hvert år. Det er et godt bidrag fra dere men vi ser at potensialet er mye større. Dere som betaler skal ha stor takk og vi håper at vi kan
få langt flere av brukerne til å betale. Der kan dere hjelpe oss og formidle budskapet i deres omgangskrets.
Det er mange mil med løyper og kostnaden med løypekjøringa er stor, og på sikt er det ikke sikkert vi makter å finansiere dette om ikke frivillig avgift blir betydelig større.
Utfarten viser også at dette er en populær aktivitet og på godværsdager er det en velsignelse å få nyte dagen i flotte skispor.
Medlemskontingent kr. 300,- / år (enkeltmedlem), Familiekontigent kr. 500,-. Frivillig løypeavgift ligger i ordet, du bestemmer beløpet selv.
Vi håper dere vil støtte vårt arbeid med skispor slik at det kan bestå som idag. På forhånd takk, (og takk til dere som alt har betalt.)
For Skiforeninga Selbuskogen
Helge Eide,