Status løyper

I dag mandag 23/11 vil det bli forsøkt rullet kl 14 – vått fra morgenen.