Virusfri betaling med sesongkort -500 kr for resten av vinteren

Vi har fått henvendelse fra brukere om virussmitte ved bruk av betalingsterminal. Vi har derfor et godt tilbud til dem som er utrygg ved bruk av terminal – dere kan betale 500 kr – og så får dere fri parkering resten av sesongen.

Sesongkort bestilles ved å sende e-mail med navn og adresse til Bersvein Flakne ( b-flakne@outlook.com). Mer info under fanen Parkering.

Parkering på nedre plass betales i kasse eller med vipps, så her har vi parkering uten betalingsterminal.

Velkommen til Selbuskogen Skisenter!